Ga door naar inhoud

Privacybeleid

Privacy statement GreenHolds BV

Maak je gebruik van onze (online) diensten, ben je een relatie van ons en/ of heb je contact met een van de teamleden binnen GreenHolds BV? Dan is er een grote kans dat wij persoonsgegevens van je opslaan. Wij gebruiken deze gegevens voor het leveren van onze diensten, het informeren en het onderhouden van relaties.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

We verzamelen een aantal gegevens van jou en indien zakelijk van het bedrijf waar je voor werkt. Dit zijn:

 • Je voor- en achternaam.
 • Je telefoonnummer.
 • Je e-mailadres.
 • De naam van het bedrijf.
 • Adresgegevens.
 • Het BTW-nummer.
 • Het KvK-nummer.
 • Het bankrekeningnummer.
 • De functietitels.
 • Het IP-adres.
 • De contactgeschiedenis.

Van wie verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen de gegevens van iedereen waar een van onze medewerkers contact mee heeft (gehad). Wij verzamelen ook gegevens via ons website portaal. Wanneer je een account aanmaakt in ons portaal worden de opgegeven gegevens bewaard. Daarnaast verzamelen wij gegevens van potentiële nieuwe medewerkers. Wanneer je solliciteert tijdens een sollicitatietraject of een open sollicitatie aan ons stuurt worden je gegevens bewaard. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greenholds.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Om via mail of telefonisch contact op te nemen in het kader van (lopende) projecten.
 • Het versturen van offertes en facturen.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Te informeren over wijzigingen in onze producten en/ of dienstverlening.
 • Het mogelijk maken een account aan te maken in ons portaal.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om onze producten en diensten te verbeteren (via tevredenheidsonderzoek).
 • Uitnodigen voor evenementen en workshops.
 • Het selecteren van de juiste kandidaat in het geval van een sollicitatietraject.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons hierbij aan de strenge wetgeving. Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheid tot het retourneren van onze producten in het kader van duurzaamheid:

 • Particuliere relaties; 2 jaar na het laatste contact.
 • Zakelijke relaties; 5 jaar na het laatste contact.
 • Sollicitanten; 1 jaar na binnenkomst sollicitatie.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt altijd het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In je account in het portaal kun je dit te alle tijden zelf doen. Ontvangers van onze nieuwsbrief kunnen onderaan de nieuwsbrief de inschrijfgegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Wij bieden daarnaast de mogelijkheid je online dossier te alle tijden in te zien en een beroep te doen op correctie als deze gegevens niet juist zijn.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We nemen de beveiliging van de persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van beveiligde systemen voor het opslaan van data. Wanneer je de indruk hebt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Ons privacy statement

Dit is het privacy statement van:
GreenHolds BV
Kerklaan 10
6191 GM Beek
Nederland

De inhoud van dit privacystatement kan worden aangepast. Deze versie is gemaakt 25 juli 2022. De meest recente versie vind je op www.greenholds.eu

Vragen of contact over ons privacy statement?

Wanneer je vragen hebt over ons privacy statement of je hebt vragen over je gegevens opgenomen in onze database? Stuur dan een mail naar info@greenholds.eu en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.